.

AGÜ TTO Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi;

  • Öğretim üyelerinin uzmanlıklarının ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının farkındalığında bilgi alışverişini sağlanması,
  • Üniversite sanayi işbirliği kapsamında proje fikir ve ortaklıklarının oluşturulması,
  • Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge kapasitelerini değerlendirerek üniversite ile uygun işbirliği destek programlarını bulunması,
  • İşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturulması,
  • İşbirliklerine ait sözleşme süreçlerini yürütülmesi,
  • Üniversite sanayi işbirliği projelerinde görev alacak birimler, kişiler ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması,

Faaliyetlerini yürütmektedir.