.

AGÜ TTO faaliyetleri kapsamında alanında yurt dışı ve proje tecrübesi olan öğretim üyeleri ile üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirlikleri oluşturarak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının ortaya çıkmasını sağlayarak bilginin ekonomik değer kazanmasını amaçlamaktadır.