.

2014 yılında, temel amacı üniversite bünyesinde TÜBİTAK tarafından tanımlanan Teknoloji Transfer Ofisi - TTO modül faaliyetleri (beş ana modül) çerçevesinde hizmet/ destek vermek olan AGÜ Teknoloji Transfer Ofisini (AGÜ TTO) Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurmuştur.

AGÜ TTO,

  • Farkındalık ve Eğitim Birimi
  • Proje Geliştirme Birimi
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi
  • Fikri Mülkiyet Birimi
  • Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi

Faaliyetlerini sürdürmektedir.