.

Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AGÜ TTO), faaliyetlerini aşağıdaki 5 modül ile tanımlamaktadır:

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri:

Bu modül ile iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversitemiz ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır. Modül çerçevesinde yürütülen faaliyetler, üniversitemizin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar- Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerinin yapılması şeklinde sıralanabilir.

 

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler:

Bu modül çerçevesinde AGÜ TTO tarafından yürütülen faaliyetler; üniversitemizin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri vb. olarak tanımlanabilir.

 

Modül 3: Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri:

Bu modülün ana ekseni, üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Bu modül çerçevesinde AGÜ TTO tarafından yürütülen faaliyetler; çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilen koordinasyon hizmetleri olarak sıralanabilir.

 

Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri:

Üniversitemizde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, tescil işlemleri, fikri mülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya kullanım bilgisinin aktarılması ile ilgili işlemler bu modül kapsamında yürütülmektedir.

 

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri:

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülen girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi bu modülün içeriğini oluşturmaktadır. Modül çerçevesinde, Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencilere, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmektedir.