.
0000-00-00 00:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Kayseri Ulaşım A.Ş. arasında Üniversite-Sanayi Ar-Ge işbirliği çerçevesinde ‘Kayseri Toplu Taşıma Sisteminin Optimizasyonu (Hazırlık Fazı)’ projesi çalışmaları devam etmektedir. 

Proje iki iş paketi içermektedir.

İş Paketi 1: Projede pilot bölge için matematiksel model geliştirilmesi ve bu matematiksel modelin hazır optimizasyon paket programları ile çözülmesi, örnek problemlerin hesaplama testlerinin gerçekleştirilmesi, ulaşım ağının büyüklüğüne göre çözüm kalitesinin ve çözüm zamanlarının belirlenmesi

İş Paketi 2: Daha büyük boyutlu ulaşım ağının çözümü için matematiksel yöntem/yaklaşımların geliştirilmesi

Proje ile uzun vadede ulaşım hizmetlerinde, 

  • Kent içi ulaşım sektörünün sorunlarına yönelik analiz ve değerlendirmelerde bulunmak ve yenilikçi çözüm önerileri üretmek.
  • Yerli, yenilikçi, yeşil ve akıllı sistemlere sahip bir ulaşım yapısının oluşmasına yönelik ürünler geliştirmek.
  • Verimlilik düzeyi yüksek, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım yapısının oluşumunu sağlamak.
  • Şehir içi ulaşım kaynaklı yakıt tüketimi ve karbon emisyonlarını azaltmak.
  • Dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0) çerçevesinde akıllı şehir ve altyapıları için dijital dönüşüm sağlamak ve sürdürülebilirliğini desteklemek. 

hedeflerine ulaşılması planlanmaktadır.