.
0000-00-00 00:00:00

Abdullah Gül Üniversitesinde üretilen bilginin Kayseri sanayisi ile buluşarak yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesi amacıyla AGÜ, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası ortaklığıyla Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirilme Bölgesinin Kurulması için  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunuldu.

Kurulması planlanan Teknopark ile farklı alanlarda faaliyet gösteren ve birbirleriyle yeterince etkileşemeyen faydalanıcılardan oluşan Teknopark yapılarının yerine, odaklı ve belirlenecek olan tematik alanlarda faaliyetler yürüten, birbirlerinden fayda sağlayabilecek ve sinerji oluşturabilecek faydalanıcılar bir araya getirilerek yeni kurgulanan ekosistemin verimliliği daha da artırılmış olacaktır.