.
0000-00-00 00:00:00

Değerli Araştırmacılar,

Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2018 yılı “Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA Individual Fellowships)” çağrısı Nisan ayında Avrupa Komisyonu'nca yayınlandı. Hem akademik kuruluşlarda hem de akademik olmayan (sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlarda araştırma yapmak üzere başvurulara açık olan çağrıya 12 Eylül 2018 tarihine kadar proje önerisi sunulabilmektedir. Doktora derecesini almış ya da en az dört yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların dünyanın herhangi bir ülkesine gidişine ya da herhangi bir ülkeden Türkiye’ye gelişine imkân tanıyan Marie Skłodowska-Curie Bireysel Bursları (MSCA IF) hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if linkini takip ediniz.

 

MSCA IF çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından yılda bir defa açılmakta olup son başvuru tarihi 12 Eylül 2018’ dir. Programa başvurular portal (participant portal) üzerinden kabul edilmektedir. Proje önerisinin nasıl hazırlanacağı ve formların ne şekilde doldurulacağına dair detaylı bilgiye https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/if  linkinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, MSCA IF çağrısına başvuru yapan araştırmacıların başarı oranını artırmak amacıyla TUBITAK tarafından “Proje Ön Değerlendirme Destek Programı” oluşturulmuş olup, bu program ile proje önerisi sunacak araştırmacılar desteklenmektedir. Bu kapsamda yurtdışından Türkiye’ye gelerek/gelmeyi planlayarak ve geri dönmek üzere Türkiye’den Avrupa dışına gitmeyi planlayarak (Global Fellowships kapsamında) MSCA IF proje önerisi yazan araştırmacılar taslak proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce daha iyi hale getirebilmek için proje ön değerlendirme desteğin faydalanabilmektedirler. Bu desteğe son başvuru tarihi ise Ağustos 2018’dir. program hakkındaki sorularınızı ise msca.ondeg@h2020.org.tr adresine iletebilirsiniz.