.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Nedir?

Genel anlamda üniversite sanayi işbirliği, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi veya mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi için üniversiteler ve şirketler arasındaki her türlü işbirliğini ifade eder.

Üniversite-Sanayi işbirliği dünya çapında çeşitli ülkelerde uzun bir geçmişe sahiptir ve üniversiteler günümüzün bilgi temelli toplumlarında ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

Üniversite-Sanayi işbirliğinin birçok avantajı vardır: Şirketler, araştırmacılar veya öğrenciler gibi yüksek nitelikli insan kaynaklarından yararlanır; teknoloji ve bilgiye erişim kazanırlar ve pahalı araştırma altyapısını kullanabilirler. Bunlara karşılık, üniversiteler, sağlanan ek kaynaklardan, endüstri ekipmanına erişimden veya ruhsatlandırma veya patent gelirlerinden faydalanmaktadır. 

Abdullah Gül Üniversitesinde Üniversite-Sanayi İşbirliği

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), hem üniversite-sanayi işbirliğini hem de teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek için oluşturulmuş bir yapıdır. Teknoloji transfer hizmetlerine ek olarak AGÜ TTO, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için bir arayüz olarak çalışmakta ve üniversitelerle birlikte çalışacak sanayi ve sanayi şirketleriyle ortak projeler yürüten araştırmacıları eşleştirmektedir.

Bu doğrultuda AGÜ’nün uzun dönemli olarak Arçelik,Hasçelik Kablo, Kayseri Ulaşım A.Ş, Aselsan ve Aspilsan gibi önemli kuruluşlarla işbirliği içersindedir.