.

AGÜ TTO Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi;

  • AGÜ’de ve iç – dış paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması -yaygınlaştırılması,
  • Girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması,
  • Startup (başlangıç) firmalarının kurulması için destek sağlanması,
  • inovatif ürün geliştiren firmaların ortaya çıkarılması,

 

Faaliyetlerini yürütmektedir.