.

AGÜ TTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında fikri mülkiyet haklarının korunması süreçlerinde yer alarak lisanslama ve ticarileştirilme hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.