.

AGÜ TTO Eğitim ve Farkındalık Birimi;

  • AGÜ TTO'nun faaliyetlerinin iç ve dış paydaşlara duyurulması,
  • İç ve dış paydaşlara birebir ziyaretlerde bulunarak tarafların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı faaliyetlerin organize edilmesi,
  • Eğitim, konferans, seminer, workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve duyurulması,
  • AGÜ TTO’ nun görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak amacıyla sosyal ve basılı medyanın aktif olarak kullanılması,
  • AGÜ TTO’nun kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi,

Faaliyetlerini yürütmektedir.