.
0000-00-00 00:00:00

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETIII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ'lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

 

MANUNETIII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 16 Ocak 2017 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 12 Temmuz 2017 tarihinde kapanacaktır.

 

MANUNETIII İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri 2017 Yılı Çağrı İlanı

 

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi www.manunet.net adresindedir.