.
0000-00-00 00:00:00

Değerli Araştırmacılar,

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan ilk çağrının konusu ‘Avrupa Nanotıp Yenilikçi Araştırma & Teknoloji Geliştirme Projeleri’ olarak belirlenmiştir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 28 Kasım 2016 tarihinde alınmaya başlanmıştır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. Birinci aşama başvuruları için son başvuru tarihi 16 Ocak 2017 (17:00:00 CET, Brüksel saatine göre)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri, çağrı metninde (http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/ENMIII_JTC2017_Call_text_VF.pdf) belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi (https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017) kullanılarak sunulmalıdır. Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Projelerde yer alacak Türk ekipler, 1. Aşama başvuru online olarak http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/pb/proje/basvuruAciklama.htm adresinden 9 Ocak 2017 tarihine kadar gerçekleştirmeli ve imzalı başvuru formu çıktısını 23 Ocak 2017 tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) göndermelidir.

Ulusal başvuru süreci, ön başvuru formu ve değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi (http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/euronanomed-iii-projesi-2017-yili-cagrisi-acildi) adresinden, EuroNanoMed III projesi ve 2017 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2 adresinden ulaşabilirsiniz.