.

Duyurular

 • ICT-AGRI 2 Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

  30.11.-0001 00:00

  Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ICT-AGRI 2 Projesi temel olarak; gelişmiş bilgi teknolojileri ve robotik kullanımı ile ekolojik olarak verimli, kaynak olarak verimli ve rekabetçi tarım geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

  Bu amaç doğrultusunda ICT-AGRI 2 k ...

 • ERANET INCOMERA 2017 Çağrısı Açıldı

  30.11.-0001 00:00

  INCOMERA, 7. Çerçeve Programı altında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, NMP (Nanobilim, Nanoteknoloji, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri) alanlarında Yenilik ve Ticarileştirme aktivitelerini desteklemeye yönelik bir ERA NET projesidir.

  INCOMERA, 22 farklı ülke/bölgenin fonlama kuruluşunun katıldığı, başarılı bi ...

 • SOLAR-ERA.NET Cofund Çağrısı Açıldı

  30.11.-0001 00:00

  Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sana ...

 • MANUNET 2017 Çağrısı Açıldı

  30.11.-0001 00:00

  Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETIII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ'lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rek ...

 • ERA-CVD Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

  30.11.-0001 00:00

  ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal pro ...

 • ARDEB 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı Açıldı

  30.11.-0001 00:00

  TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 prog ...

 • ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017) Açıldı

  30.11.-0001 00:00

  ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir.

  ERA-NET NEURON Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017), 11 Ocak 2017 tarihinde açılmıştır. JTC 2017 çağrısında, Tü ...

 • Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği Çağrısı

  30.11.-0001 00:00

  Çağrı Açılış Tarihi:       Ocak 2017

  Çağrı Kapanış Tarihi:   Mart 2017

  Çağrı Başlıkları:          &nbs ...

 • Katar Ulusal Araştırma Vakfı Ulusal Öncelik Araştırma Programı Başvuruya Açıldı

  30.11.-0001 00:00

  Kurumumuzun 2015 yılında  Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında İkili İşbirliği Anlaşması imzalamış olduğu Katar Ulusal Araştırma Vakfı’nın yılda bir açtığı Ulusal Öncelik Araştırma Programı’nın (National Priority Research Program – NPRP) 10. Dönem Çağrı Metni yayınlanmıştır.

 • ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı

  30.11.-0001 00:00

  Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliğ ...