.

 

Öğretim Görevlisi Aytaç UZUNLAS
Koordinatör

aytac.uzunlas@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7065

Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ADAN aysun.adan@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7308
TTO Uzmanı Demet Çalışkan
 
demet.caliskan@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7065

Proje Geliştirme Birimi

Doç.Dr. V.Çağrı GÜNGÖR cagri.gungor@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7243

Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimi

Doç.Dr. Evren MUTLUGÜN evren.mutlugun@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7065

Fikri Mülkiyet Hakları Birimi

Doç.Dr. Hakan USTA
 
hakan.usta@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7005

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi