.

 

Öğretim Görevlisi Aytaç UZUNLAS
Koordinatör

aytac.uzunlas@agu.edu.tr
0 352 224 88 00 - 7065

Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri Birimi

TTO Uzmanı Demet Çalışkan
 
demet.caliskan@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7065

Proje Geliştirme Birimi

TTO Uzmanı Melike Aygün Çakıroğlu melike.aygun@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7065

Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimi

TTO Uzmanı Bora Akince
 
bora.akince@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7065

Fikri Mülkiyet Hakları Birimi

TTO Uzmanı Selahattin Aydoğdu
 
selahattin.aydogdu@agu.edu.tr
90 352 224 88 00 - 7065

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi